Cookies policy

Kdo je správce?

Ing. Anna Preclíková, IČ: 03852415, sídlem Komenského 347/15, Šestajovice, jakožto provozovatel této webové stránky (dále jen „Správce“), zaznamenává na této webové stránce vaši IP adresu a soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.

 

Rozsah cookies a účely zpracování

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě právního důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu anna@hormonalni-joga-cviky.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a anonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Přehled marketingových cookies najdete v přehledu níže. Sbírání údajů souborů cookies pro marketingové účely lze upravit, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
  • Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 United States of America

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

 

Přehled cookies

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
NutnéCookieConsent Ukládá souhlas se zpracováním cookies1 rokhormonalni-joga-cviky.cz
FunkčníwordpressFungování webuSessionwordpress
Statistické ga Využívá google analytics pro sbírání informaci 50 měsícůgoogle.com
Statistické _gidVyužívá google analytics pro sbírání informaci 50 měsícůgoogle.com
Statistické gatVyužívá google analytics pro sbírání informaci 50 měsícůgoogle.com
Marketingovéintercom-session-b5rl43wsVyužívá smartemailing.cz pro zobrazení inputu pro sběr kontaktů do newsletteru1 týdensmartemailing.cz
Marketingovéintercom-lou-b5rl43wsVyužívá smartemailing.cz pro sběr kontaktů do newsletteru1 roksmartemailing.cz
MarketingovétrfacebookSessionfacebook.com
Marketingovécollect Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webuSessiongoogle-analytics.com
Neklasifikovanéwordpress_test_cookiePoužívá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.sessionhormonalni-joga-cviky.cz